Made In USA - Canine Caviar Pet Foods Inc.

Fermentační kultura

Fermentační kultura vytvořená Canine Caviar

Zvířata krmená Canine Caviar s obsahem fermentační kultury stráví více ze své krmné dávky

Náš proces je unikátní, složitý, nákladný a časově náročný, ale podle našeho názoru je to ten nejlepší způsob, jak vytvořit opravdovou fermentační kulturu. Produkuje enzymy, mléčné fermenty a vitamíny B. Každá buňka má silnou membránu, přes kterou vylučuje enzymy, koenzymy a vitamíny do okolního prostředí. Enzymy jsou důležité a bez nich žádný život nemůže existovat.

Fermentační kultura Canine Caviar nespoléhá na působení živých kvasinek. Vyrábí se
pre-fermentací a šetrným sušením, aby vznikly výživné složky obohacené a stabilizované se zdravými metabolity. Tyto obohacené metabolity dále zlepšují trávení potravy a stabilizují přirozenou mikroflóru zvířete.

Enzymy v naší kultuře přispívají k rozkladu bílkovin na využitelné aminokyseliny. Když zvíře konzumuje naši fermentační kulturu, získává tu výhodu, že má její základní živiny jednodušeji k dispozici a po delší dobu v průběhu procesu trávení.

Narozdíl od pivovarských kvasnic s vedlejším produktem etanolem, které se silně zahřívají a rychle vysuší, fermentační kultury Canine Caviar jsou vyráběny a sušeny při nízké teplotě, aby nedošlo k poškození metabolitů, které byly vyprodukovány při fermentaci. 

Metabolity přispívají k řádné funkci střev, která je složitější než jen pouhé vstřebávání živin. Přispívá ke zdravější kultuře střevních buněk nebo střevní morfologii, s větším aktivním povrchem. Střevo je také nejaktivnějším imunitu podporujícím orgánem v těle, brání před nezdravými bakteriemi a stimuluje imunitní buňky k boji proti infekci.

Stejně jako probiotika, i fermentační kultury Canine Caviar stimulují velikost a stabilitu přirozených střevních mikroorganismů zvířete.Větší počet mikroorganismů zlepšuje trávení a zmírňuje občasné trávicí potíže.

Narozdíl od živých kvasnic nebo probiotik, které nemohou přežít vytlačování, fermentační kultura Canine Caviar není tak citlivá na teplo. Je tomu tak proto, že, jak bylo uvedeno výše, funkce výrobku nespoléhá na živé kvasinkové organismy, ale využívá metabolitů, které byly vytvořeny při původní fermentaci, a které se v kultuře zachovaly. Fermentační kultura Canine Caviar není „inaktivována“ teplem při vaření, protože stabilní a aktivní metabolity zůstávají funkční.

Zvířata konzumující fermentační kulturu Canine Caviar lépe stráví svoji potravu.

To znamená více výživy a méně stolice.

S úctou, 

Jeff Baker

Canine Caviar Pet Foods, Inc.

Nezávislá studie

Nezávislá studie nefinancovaná Canine Caviar

Bylo prokázáno, že fermentační kultura Canine Caviar je účinná pro normalizaci trávení a zmenšení objemu stolice. Naše probiotická fermentační kultura byla nadávno zahrnuta do studie stravitelnosti prodváděné nezávislou laboratoří. Psi byli jednotlivě umístěni do metabolických jednotek a v průběhu 12 dnů dostávali jedno ze dvou krmiv, která obsahovala 26 % bílkovin a 16 % tuku. Jedno krmivo obsahovalo známou značku probiotik a druhá obsahovala fermentační kulturu Canine Caviar. Zatímco vstřebávání živin se u těchto dvou krmiv nelišilo, krmivo obsahující naši probiotickou fermentační kulturu vedlo ke značnému zlepšen množství a konzistence stolice u psů. A to je jistě zlepšení, které majitelé ocení.

Psi, kteří byli krmeni stravou s naší probiotickou fermentační kulturou, měli stolici, která byla mnohem menší než u psů, kteří konzumovali krmivo s jinými probiotiky. Na každých 454 g zkonzumovaného krmiva Canine Caviar vzniklo 222 g výkalů, což bylo o 11 % méně než 300 g výkalů u krmiv obsahující jiná probiotika. 

 

Při konzumování naší probiotické fermentační kultury psi měli nejen menší stolici, ale také měli méně měkkých stolic a více s normální konzistencí. Přes 25 % zkoumaných vzorků stolic z krmiv s probiotiky byly hodnoceny jako měkčí než normální stav, zatímco z krmiv s naší probiotickou fermentační kulturou se neobjevily žádné vzorky stolice hodnocené jaké měkké, a pouze 15 % bylo hodnoceno jako středně měkké. 

Už víte, že psi Canine Caviar milují. Můžete si být jisti i tím, že nám záleží na tom, aby byla naše krmiva optimálně vstřebatelná. Další věc, kterou majitelé mazlíčků mají ještě radši.