Made In USA - Canine Caviar Pet Foods Inc.

The Science behind alkalinity

Proč prodávat produkt, když můžete prodávat koncept

Hledání cest k dlouhověkosti od počátku 20. století.

Alkalická (zásaditá) strava pomůže vašemu mazlíčkovi dosáhnout správného pH, aby docházelo k lepšímu okysličování krve, které snižuje anaerobní aktivity a buněčnou degeneraci (stárnutí). 

Historické studie

Novel insights into the pathogenesis of uric acid nephrolithiasis Naim M. Maalouf

Shrnutí: Rozpoznání metabolických faktorů, které ovlivňují pH moči a metabolizmus kyseliny močové a vylučování, poskytuje nové poznatky o patogenezi kamenů z kyseliny močové a otevírá cesty pro nové strategie léčení.

Experimental Determination of Net Protein Charge and Atot and Ka of Novolatile Buffers in Canine Plasma Peter D. Constabl a Henry R Stämpfli

Shrnutí: použití experimentálně určených hodnot pro Atot Ka, a čistého obsahu proteinů v psí plazmě by mělo zlepšit pochopení mechanismu komplexního narušení acidobazické rovnováhy u kriticky nemocných psů.

Experientia P. Vaupel

Shrnutí: pH kleslo v průběhu růstu, přičemž intracelulární acidóza byla zřejmá u tumorů >350 mm3. Zatímco tvorba kyseliny mléčné značně přispěla k tomuto poklesu malých a středně velkých nádorů, hydrolýza adenosintrifosfátu (ATP) a zpomalení činnosti pump zapojených do buněčné regulace pH se zdají být hlavními faktory zodpovědnými
za to, že intracelulární okyselení u objemných nádorů je relativně konstantní. To se vyskytovalo současně
s intracelulární alkalózou nebo neutralitou a stabilními poměry adenylátu. Průměrně se mediánové hodnoty pO2 <10 mmHg vyskytovaly současně s intracelulární acidózou, vyčerpáním ATP, poklesem energetického náboje a stoupajícími hladinami Pi.

The Alkaline Diet: Is There Evidence That an Alkaline pH Diet Benefits Health? Gerry K. Schwalfenberg

Shrnutí: Zásaditá strava má za následek zásaditější pH moči a může mít za následek snížení vápníku v moči. Zásaditá strava
může být prospěšná pro zdraví kostí, omezení ubývání svalové hmoty, jakož i zmírnění dalších chronických chorob, jako je hypertenze a mrtvice. Může zlepšit mnoho výsledků, od kardiovaskulárního zdraví po paměť a poznání. Nárůst intracelulárního hořčíku, který je nutný pro funkci mnoha enzymových systémů. Zásaditost může znamenat další výhodu pro některé chemoterapeutické látky, které vyžadují vyšší hodnoty pH.

Diet, evolution and aging-- the pathophysiologic effects of the post-agricultural inversion of the potassium-to-sodium and base-to-chloride ratios Lynda A. Frassetto

Shrnutí: Tvrdíme, že jakákoliv úroveň acidózy může být nepřijatelná z evolučního hlediska, a že mírná metabolická alkalóza může být optimálním acidobazickým stavem.

Regulation of bone cell function by acid-base balance Tim Arnett

Shrnutí: Výsledky naznačují, že i velmi mírná chronická acidóza může způsobit znatelnou ztrátu kostní hmoty v průběhu času.

Diet-induced acidosis: is it real and clinically relevant? Lynda A. Frassetto

Shrnutí: Výzkum přinesl přesvědčivé argumenty. Stravou vyvolaná acidóza je skutečným jevem, jedná se o klinicky významný jev a je možné jí do značné míry předcházet změnou stravovacích návyků a měla by být rozpoznána a léčena.

Steward and beyond: New Models of acid-base balance Howard E. Corey

Shrnutí: U pacientů, kde bylo zpočátku pH normální, se snadno rozvinula acidemie, když byli ve stresu, kvůli strmosti
grafu závislosti pH na SID při nízkém [SID].